Nasze projekty: Audyt WCAG - dostępność strony internetowej teatru

Autor: Kacper Mikocki

Podsumowanie audytu przesłane przez koordynatorkę dostępności teatru:

“W ramach projektu konsultanci Accens dostarczyli szczegółowe raporty testów zgodności ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz wymaganiami ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przeprowadzili testy z użytkownikami z niepełnosprawnościami oraz zaproponowali rozwiązania wykrytych problemów. 

Audyt przeprowadzono w sposób rzetelny i profesjonalny. Wszystkie prace przebiegały sprawnie i w miłej atmosferze.

W naszej opinii firma Accens jest kompetentnym i godnym polecenia partnerem.“

Wyzwanie

Audyt dostępności cyfrowej strony internetowej teatru, obejmował testy zgodności serwisu z WCAG 2.1 oraz testy z użytkownikiem z niepełnosprawnością. Całość musiała zamknąć się w dość ograniczonym czasie i budżecie.

Do każdego ze znalezionych problemów dostępności należało także dostarczyć klarowne rekomendacje dla programistów, aby osoby odpowiedzialna za serwis mogły szybko i sprawnie poprawić wykryte problemy.

Zrzut ekranu strony głównej Teatru imienia Wilama Horzycy w Toruniu

Rozwiązanie

Podczas przeprowadzania audytu przyjęliśmy standardową ścieżkę wykonywania tego typu projektu, składającą się z kliku etapów:

  1. Czynności wstępnych, służących zapoznaniu się serwisem i zdefiniowaniu zakresu audytu.

  2. Technicznych testów dostępności, czyli weryfikacji zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA.

  3. Testów przeprowadzonych przez użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, używających czytników ekranu.

Czynności wstępne  

Etap ten jest niezbędny podczas przeprowadzania audytu. To w tej części projektu audytor techniczny zapoznaje się z całym serwisem, sprawdza jakie funkcjonalności on oferuje i wyszukuje podstrony, które powinny zostać poddane testom dostępności w pierwszej kolejności. Dzięki takiemu podejściu można w pierwszej iteracji testów i wprowadzania poprawek wyeliminować z serwisu najwięcej problemów dostępności, w tym także naprawić błędy występujące na podstronach nie poddawanych testom.

Produktem wyjściowym z tego etapu projektu jest zakres audytu, czyli lista podstron serwisu, które powinny zostać poddane testom zgodności z WCAG 2.1 oraz testom użytkownika końcowego z niepełnosprawnością.

Podczas audytu serwisu Teatru do testów zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA wytypowano 9 podstron oraz 8 podstron do testów z użytkownikiem z niepełnosprawnością wzroku. Już podczas tych czynności wstępnych dowiedzieliśmy się, że na stronie możemy spodziewać się wielu problemów z dostępnością.

Testy zgodności z WCAG 2.1  

Po wyborze zakresu stron do testowania przeszliśmy do testów zgodności z WCAG 2.1. Ponieważ serwis jest współfinansowany ze środków publicznych należało zapewnić, że jest on zgodny z wymaganiami zawartymi w załączniku ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Załącznik ten zawiera 49 z 50 kryteriów sukcesu WCAG 2.1 na poziomie AA i te właśnie kryteria były badane na tym etapie audytu. Serwis zawiera bardzo wiele różnego typu komponentów, także tych bardziej skomplikowanych jak karuzele, odtwarzacze wideo i audio oraz formularze do zakupu biletów. Z tego powodu okazało się, że aż 41 kryteriów sukcesu ma zastosowanie dla serwisu i powinno zostać przez nas zbadane.

Dla każdego ze znalezionych problemów dostępności oprócz dokładnego opisu i zrzutu ekranu/nagrania prezentującego problem dodawaliśmy także rekomendacje, które pozwalają na wyeliminowanie błędu i zapewnienie dostępności danego komponentu. Każdy problem raportowany był w liście kontrolnej dołączanej do raportu a także w systemie obsługi zgłoszeń używanym przez programistów - Trello. Ponieważ problemy w Trello były zgłaszane na bieżąco, deweloper miał możliwość zapoznania się z nimi oraz rekomendacjami ich poprawy jeszcze przed otrzymaniem całego raportu pod koniec projektu.

Testy z użytkownikami z niepełnosprawnościami  

Równolegle z testami zgodności przeprowadzaliśmy także testy z użytkownikami z niepełnosprawnością wzroku. W ramach tej części audytu dwóch testerów prowadziło testy eksploracyjne wybranych podstron, używając do tego systemu operacyjnego i czytnika ekranu z którego korzystają na co dzień. Systemami tymi i czytnikami był odpowiednio Windows 11 i czytnik JAWS oraz macOS 13.3 i VoiceOver.  Każdy z testerów za zadanie miał opisywać elementy, które na stronie w jego ocenie nie działają poprawnie, a następnie wspólnie z testerem technicznym opracowywaliśmy rekomendacje poprawy doświadczenia użytkownika niewidomego w serwisie.

Rezultaty

Testy zgodności z WCAG wykazały 27 niespełnionych kryteriów sukcesu.

Użytkownicy niewidomi wskazali 168 problemów związanych z dostępnością i doświadczeniem użytkownika (UX) w serwisie.

Koordynatorka dostępności otrzymała pełny raport zawierający wyniki badania technicznego, opisy sesji testów eksploracyjnych, listę wykrytych problemów oraz rekomendacje poprawek.

Defekty dostępności, łącznie z rekomendacjami poprawek, zostały zgłoszone również w systemie obsługi zgłoszeń Trello wykorzystywanym przez programistów.

Sprawdź w jaki sposób audyt WCAG mógłby przybiegać w Twoim przypadku

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty audytów WCAG lub po prostu skontaktuj się z nami i porozmawiajmy.

W czasie konsultacji postaramy się rozpoznać Twoje potrzeby i sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie pomóc.